Vad är SER-terapi?

Lite mer om

SER-terapin

Helhetsperspektiv


VI SER MÄNNISKAN som en helhet med:

Kropp 
Behov
Tankar
Känslor
Själ 
I relation med andra där allt påverkar vartannat

Gyllensten och Olsson


Varför gå i Terapi?


Om man inte går i terapi när man mår dåligt eller har problem i sitt liv med sina relationer*, så skapar man onödigt lidande. (*Relationer = arbetskamrater, vänner, partner, föräldrar eller barn.) I terapin både bearbetar du dina känslor och tankar och lär dig ett nytt sätt att se och förhålla dig till det som händer i ditt liv. En process som kan ta månader att förändra kan med hjälp av en terapeut förändras på betydligt kortare tid.


Iscensättningar


Iscensättningar

Inom SER-terapin så arbetar vi med iscensättningsperspektivet. Barn har inte förmågan att ta hand om händelser som vi vuxna. Varje gång någon sårat eller kränkt ett barn tränger det undan detta som en sorg i sitt undermedvetna. Detta ger sig till känna genom olika fysiska eller psykiska reaktioner. Vi har en naturlig längtan av att bli hela (själen/psyket) och börjar då senare återskapa dessa händelser på olika sätt, i sk. iscensättningar. I och med att vi identifierar dessa iscensättningar kan vi börja arbeta med oss själva. Vi kan öka förståelsen för våra reaktioner.
GALLERI

Foton från SERdigTerapi